เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:15-12:00 น.  คริสตจักรภาค 7 โดย ศจ.เกษม คูหาเสน่ห์, ศจ.วเรศ ราชรักษ์, ผป.วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนวงศา, และ มน.ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ได้ประกอบพิธีสถาปนา อศจ.คริสตชน รุ่งเรือง เป็นศาสนาจารย์ และรับการแต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชนและรวีวารศึกษาของคริสตจักร จากนั้นมีพิธีแต่งตั้งคณะธรรมกิจเข้าประจำการ