เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014 ผป.ชาญ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานคริสตจักรภาค 7 และ ผป.ธิดารัตน์ ประธานฝ่ายสตรีคริสตจักรภาค 7 รวมทั้งผู้นำสตรีได้ให้การต้อนรับคณะสตรีคริสตจักรเพรสไบทีเรียนไต้หวัน 18 คน มาเยี่ยมเพื่อประสานความสัมพันธ์ร่วมมือกันทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มพี่น้องชนเผ่าในประเทศไทย