เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:30 – 16:00 น. สวนเกทเสมนีได้ให้การต้อนรับคณะจาก คริสตจักรราชบุรี สังกัดภาค 8 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 85 คน เที่ยวชมสวนฯโอกาสนี้ ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง เป็นผู้บรรยายความเป็นมาและกิจการของสวนพร้อมนำชมพื้นที่โดยรอบ ผู้เข้าชมต่างให้ความสนใจชมโรงเรือนมะเดื่อและร่วมกิจกรรมต่าง เช่นการผสมปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกมะเดื่อ-แก่นตะวัน การเลี้ยงอาหารกวาง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสวน / สวนเกทเสมนี สังกัดภาค 7ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี โทร 081-823-1741 (ศจ.แมน สืบทายาท), 085-071-4390 (ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง)